Славутицька Асоціація Шкільних Бібліотекарів

Неділя, 24.02.2019, 03:55
Вітаємо на сайті САШБ! Гость | RSS

  Славутичская Ассоциация Школьных Библиотекарей

                                                     Slavutich Association of School Librarians

                                                                                                                    07100 Україна, Київська область, м.Славутич
                                                                                                                    вул. 77 Гвардійської дивізії, 1
                                                                                                                    тел.+38(04479)24125
                                                                                                                    e-mail: sasl_2007@ukr.net            
                                                                                                                                                                 Бібліотекарі всіх шкіл, єднайтесь!
 

Огляд-конкурс "БІБЛІОТЕКА ХХІ століття"

ПОЛОЖЕННЯ

про міський огляд-конкурс

індивідуальних і колективних творчих проектів

“БІБЛІОТЕКА XXІ століття” в рамках Всеукраїнської акції “Живи, книго!”

1. Загальні засади.

1.1.Міський огляд-конкурс проводиться відповідно до  наказу Міністерства освіти і науки України від 03.10.2002р. № 549  "Про організацію та проведення щорічної Всеукраїнської акції “Живи, книго!”  

1.2.Засновником  огляду-конкурсу є відділ освіти виконавчого комітету міської ради та міський методичний центр.

1.3.Співзасновниками, які призначають спеціальні призи переможцям, є відділ у справах сім'ї та молоді виконавчого комітету міської ради та Славутицька асоціація шкільних бібліотекарів.

1.4.Співзасновником і (або) спонсором конкурсу може стати будь-яка інша організація, яка підтримує його цілі і бере участь у фінансуванні, організації і проведенні конкурсу.

 

2. Мета і завдання огляду-конкурсу

2.1.Активізація і стимулювання творчої ініціативи,  оновлення системи роботи бібліотек навчальних закладів, їх функцій і форм роботи  в умовах інноваційного поступу до суспільства знань.

2.2.Пошук та підтримка інноваційних бібліотечних розробок і технологій, що здійснюють ефективний вплив на процес навчання і виховання.

2.3.Поліпшення діяльності, спрямованої на ефективну організацію та раціональне використання  бібліотечних фондів навчальної літератури,  оновлення системи роботи з виховання бережливого ставлення до навчальної книги, використання джерел навчальної інформації.

2.4.Залучення учнівської молоді до проектно-цільової діяльності

2.5.Виявлення та популяризація талановитих бібліотечних працівників закладів освіти, підвищення їх теоретичного рівня і професійної майстерності.

2.6.Поширення кращого досвіду участі навчальних закладів у Всеукраїнській акції “Живи, книго!”.

 

3. Організація та  порядок проведення огляду-конкурсу

3.1.В огляді-конкурсі можуть брати участь учасники навчально-виховного процесу  загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів: керівники,  вчителі, бібліотекарі,  батьки та  учні.

3.2.Для організації та проведення огляду-конкурсу, узагальнення його результатів створюються організаційні комітети: міський, оргкомітет закладу . До складу організаційних комітетів входять  працівники  відділу освіти, бібліотекарі, педагогічні та методичні працівники всіх рівнів, члени учнівського самоврядування, батьки, громадськість. Персональний склад оргкомітету та терміни його роботи затверджуються відповідними наказами.

Міський організаційний комітет:

 -          розробляє порядок, умови  та критерії оцінювання творчих робіт огляду-конкурсу;

 -          обирає журі;

 -          доводить до відома адміністрації навчальних закладів “Положення про огляд-конкурс”;

 -          надає методичну та практичну допомогу організаційним комітетам навчальних закладів;

 -          підбиває підсумки проведення огляду-конкурсу на міському рівні;

 -          формує фонд підтримки Всеукраїнської акції “Живи, книго!”, залучаючи кошти меценатів, благодійників, спонсорів;

 -     здійснює заходи щодо заохочення та нагородження переможців;

-          висвітлює хід огляду-конкурсу на  нарадах керівників навчальних закладів, засіданнях міської методичної ради, в пресі та на телебаченні.

Організаційний комітет навчального закладу:

 -          розробляє програму та умови огляду-конкурсу;

 -          обирає журі;

 -          доводить до відома педагогічного колективу, класних керівників, учнів, батьківської громадськості “Положення про огляд-конкурс”;

 -          підбиває підсумки проведення огляду-конкурсу  на рівні навчального закладу, висвітлює його хід через педагогічні наради, учнівські лінійки, збори тощо;

 -          готує  узагальнені матеріали та подання на переможців до участі у ІІ (міському) етапі огляду-конкурсу.

3.3.Огляд-конкурс проводиться за такими номінаціями:

ü  „Турбота”. Номінація для керівників навчальних закладів, які сприяють розбудові шкільної бібліотеки в сучасний інформаційний центр. Це може  бути розроблена керівником модель бібліотеки, програма її розвитку, управлінський проект  тощо. Матеріал має носити практичне спрямування.

ü  „Партнер”.  Проекти, представлені в даній номінації мають бути розраховані на творчу співпрацю шкільної бібліотеки з педагогічним, учнівським чи батьківським  колективом, громадськими організаціями, установами, підприємствами і т.п. і спрямовані на оновлення діяльності бібліотеки, стимулювання читацької активності учнів, пошук позабюджетних джерел фінансування.

ü  „Як живеш, підручнику?”. Конкурс у даній номінації проводиться на рівні навчального закладу.

ü  „Вищий пілотаж”. Номінація пропонується для бібліотекарів навчальних закладів, які можуть представити своє Портфоліо – професійний портрет шкільного бібліотекаря.

ü  „Моя бібліотека”. В основі проектів даної номінації може бути: визначення рейтингу художніх творів серед певної категорії читачів чи складання каталогу сучасної вітчизняної і зарубіжної літератури для підлітків з обґрунтуванням того, чому саме ці твори включено до нього; вивчення досвіду формування особистої бібліотеки; досвід  формування культу книги і читання окремих сімей і т.п.

ü  „За сторінками шкільного підручника”. У цій номінації варто представити роботи, розраховані на пошук засобів стимулювання читання учнів, зокрема: складання анотованих списків додаткового читання з предметів; методика проведення  уроків з окремих предметів у шкільній бібліотеці;  складання саморобних навчальних посібників, збірників вправ, довідників з шкільних предметів (наприклад: „Географія (історія, хімія, математика і т.д.) в художніх образах”,  “Сучасна література: Біографічний путівник”, “Фізики (математики, ...)  жартують”,„Мій Славутич” тощо.)

ü  „З інформацією на „ТИ””. Проекти даної номінації  спрямовані на формування інформаційних компетентностей як учнів так і вчителів. Це можуть бути оригінальні навчальні програми та методичне забезпечення курсів, факультативів, гуртків, тренінгів з інформаційної культури; дослідження впливу на людину сучасних інформаційних технологій тощо.

ü  “Бібліогра”. Ця номінація передбачає розробку нестандартного ігрового бібліотечного обладнання для забезпечення довідково-пошукового та інформаційно-бібліографічного обслуговування  та формування інформаційної культури читачів

ü  “Бібліопреса”. Номінація призначена для проектів, спрямованих на створення бібліотечної преси: газет, програм шкільного радіо, інформаційних бюлетенів тощо.

ü  WEB-бібліотека”. Дана номінація передбачає окремі спец-номінації:

„Золотий сайт”- учні старшої школи разом з вчителем інформатики можуть розробити веб-сайт для шкільної бібліотеки.

EL-творці – створення вчителями чи учнями власного навчального електронного ресурсу: електронного конспекту чи посібника, комп’ютерної програми чи навчальної гри  для бібліотеки  тощо.

3.4.Кожен навчальний заклад може розробляти проекти в усіх або   лише в окремих номінаціях.

3.5.Окремий конкурс проводиться за узагальненими матеріалами кожного навчального закладу.

4. Терміни проведення огляду-конкурсу:

          Огляд-конкурс проводиться у два етапи:

            І етап (на рівні навчального закладу) – з 01 жовтня по 31 березня;

            ІІ етап (міський) – з 10 квітня по 23 квітня.        

 

5. Вимоги до оформлення матеріалів.

5.1.Матеріали готуються на конкурс  в усному і письмовому вигляді.

5.2.Творчі роботи конкурсантів-переможців І етапу   подаються до оргкомітету ІІ міського етапу огляду-конкурсу і повинні включати:

1.Титульний аркуш (перша сторінка), на якій зазначаються: назва конкурсу, номінації; назва творчого проекту; автор (автори) та учасники проекту, керівник проекту (для учнівських робіт,) назва навчального закладу;

2.Текстовий опис  роботи над проектом в рамках конкретної номінації:

ü  назва проекту;

ü  обґрунтування вибору проблеми;

ü  мета проекту;

ü  завдання проекту;

ü  характеристика проекту;

ü  термін реалізації проекту;

ü  методи досягнення мети;

ü  прогнозовані результати роботи над проектом;

ü  план реалізації  проекту (за прийнятою схемою);

ü  моніторинг або оцінювання проекту (критерії оцінювання, аналіз одержаних результатів);

ü  ресурси (інформаційні, людські, матеріально-технологічні);

ü  форма презентації результатів роботи над проектом;

3.Додатки у формі посібників, альбомів, творчих звітів з фотоматеріалами, буклетів, відеокасет, компакт-дисків тощо.

5.3.Узагальнені матеріали про участь навчального закладу  в огляді-конкурсі повинні містити інформацію про хід І етапу, кількість творчих робіт за номінаціями, які брали участь у конкурсі, кількість учнів, вчителів, батьків, залучених до проектної діяльності; кількість  та імена переможців, форми відзначення, публікації в ЗМІ тощо.

5.3.1.Матеріали мають бути  виконані комп’ютерним набором через півтора інтервали українською мовою.  Обсяг матеріалів на паперових носіях не повинен перевищувати 10 друкованих аркушів;

обсяг відеосюжетів – не більше 10 хвилин екранного часу. Фотографії, малюнки, вироби (закладки, буклети, книги-саморобки, посібники та ін.)  повинні бути підписані із зазначенням  їх авторів.

 

6.Процедура захисту творчих робіт.

6.1.Творчі роботи конкурсантів-переможців І етапу   подаються до оргкомітету ІІ міського етапу огляду-конкурсу  за два тижні до оголошеної дати проведення ІІ етапу.

6.2.До участі у ІІ етапі конкурсу від навчального закладу може подаватися лише одна робота від кожної номінації.

6.3.Члени журі вивчають представлені матеріали. Оргкомітет призначає дату публічного захисту і запрошує всіх авторів творчих проектів – учасників конкурсу.

6.4.Усний виступ кожного учасника під час захисту не повинен  перевищувати 10 хвилин. Всі присутні на захисті мають право задавати конкурсантам питання. На захист окремої роботи   рекомендується відводити не більше 10 хвилин.

 

7. Визначення та відзначення переможців.

7.1. Категорії переможців визначаються відповідними організаційними комітетами за результатами огляду-конкурсу.

7.2. У кожній з номінацій визначається один переможець і два лауреати.

7.3. Переможці та лауреати нагороджуються Дипломами огляду-конкурсу.

7.4. За наявності коштів фонду підтримки Всеукраїнської акції “Живи, книго!” оргкомітет може запроваджувати для переможців особливі призи (цінні подарунки, екскурсії тощо.)

7.5.     Окремо, за критеріями, розробленими оргкомітетом, оцінюється участь кожного навчального закладу в огляді-конкурсі. Заклад, який набере найбільшу кількість балів, визначається переможцем Всеукраїнської акції “Живи, книго!” і  одержує спеціальну відзнаку.

7.6.     Журі міського огляду-конкурсу залишає за собою право виїзду на місця з метою відвідування масових заходів,  вивчення досвіду з організації та проведення акції.

7.7.     До відзначення переможців огляду-конкурсу залучаються кошти меценатів, благодійників, спонсорів, на основі яких формується фонд підтримки огляду-конкурсу Всеукраїнської акції “Живи, книго!”

 

Меню сайту

Форма входу

Календар новин

«  Лютий 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Пошук

  в интернете
   

Дружні сайти


 
 
 
 
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет Отрок.ua - Православный журнал для молодёжи  

Статистика

free counters

 

Наше опитування

Чи може інформація із Internet замінити користування бібліотеками?
Всього відповідей: 705

 

Міні-чат

 Rambler's Top100  
Copyright Librar © 2019