Славутицька Асоціація Шкільних Бібліотекарів

Неділя, 24.02.2019, 03:30
Вітаємо на сайті САШБ! Гость | RSS

  Славутичская Ассоциация Школьных Библиотекарей

                                                     Slavutich Association of School Librarians

                                                                                                                    07100 Україна, Київська область, м.Славутич
                                                                                                                    вул. 77 Гвардійської дивізії, 1
                                                                                                                    тел.+38(04479)24125
                                                                                                                    e-mail: sasl_2007@ukr.net            
                                                                                                                                                                 Бібліотекарі всіх шкіл, єднайтесь!
 

Статут: продовження

                                                                                                                                                             1|2|3
7. Органи управління САШБ.

            Вищим керівним органом САШБ є загальні ЗБОРИ (далі - збори), які скликаються за потребою, але не рідше 1 разу на рік. Позачергові збори можуть скликатися за рішенням правління САШБ  чи за вимогою не менше однієї третини членів САШБ. Норма представництва від кожного учасника – 1 особа

            Рішення зборів з питань, які виносяться на голосування, приймається відкритим голосуванням і простою більшістю голосів присутніх. З питань, що відносяться до виключної компетенції зборів рішення приймається двома третинами голосів. Кожен член САШБ має один голос. Збори вважаються правочинними, якщо на них присутні 2/3 уповноважених представників учасників САШБ.

            До компетенції загальних борів відносяться наступні питання:

ü  визначення основних напрямків діяльності САШБ, затвердження програми роботи на наступний рік;  

ü  затвердження річних звітів, бухгалтерських балансів, кошторису витрат

ü  порядок ведення зборів;

ü  участь в інших організаціях;

ü  затвердження розміру і порядку внесення членських внесків.
 
7.1 До виключної компетенції зборів відносяться питання:

ü  вибори правління, президента;

ü  внесення змін і доповнень до Статуту чи затвердження Статуту у новій редакції;

ü  створення ревізійної комісії;

ü  виключення із членів САШБ;

ü  вирішення питання про ліквідацію і реорганізацію САШБ.

            Голова, члени правління, члени ревізійної комісії обираються строком на 2 роки, а кількісний склад правління i ревізійної комісії установлюється зборами.

            У період між зборами керівництво САШБ здійснює ПРАВЛІННЯ, яке:

ü  проводить засідання  за потребою, але не рідше одного разу  на  півроку;

ü  створює функціональні комісії, секції та iншi підрозділи САШБ, затверджує їх керівників i програми роботи;

ü  здійснює господарське управління майном, засобами та коштами САШБ,  визначає  порядок перерахунку вступних i членських внесків;

ü  приймає нових членів САШБ i розглядає заяви про вихід з неї, вирішує питання про виключення з членів САШБ з наступним затвердженням рішення на зборах;

ü  за дорученням зборів вносить зміни i доповнення до Статуту САШБ  з наступним затвердженням на зборах;

ü  формує та вносить на розгляд зборів пропозиції  з основних напрямків діяльності САШБ;

ü  визначає поточні завдання, формує бюджет САШБ;

ü  затверджує цільові програми САШБ, визначає джерела їх фінансування;

ü  забезпечує виконання рішень зборів;

ü   контролює питання дотримання прав i захисту  інтересів членів САШБ;

ü  затверджує внутрішні документи САШБ;

ü  організовує функціональні зв'язки САШБ та представляє її у взаємодії з  іншими організаціями i громадянами, вирішує питання представництва та форм співробітництва.

ü  затверджує зразки символіки, печаток, штампів, фірмових бланків та іншої атрибутики САШБ;

ü  виступає із заявами від імені САШБ.

            Правління із свого складу обирає заступника голови правління i секретаря САШБ.

            Засідання правління повноважне, якщо на ньому присутня більше половини її складу i голова, правління приймає рішення простою більшістю голосів, крiм встановленого

            Правління має право приймати рішення з усіх  питань, які не віднесено до виключної компетенції інших органів самоврядування та контролю САШБ.

             

            ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ здійснює керівництво справами САШБ, організовує роботу правління i репрезентує САШБ  в державних органах, громадських та інших органiзацiях, відкриває рахунки в банківських установах, має право першого підпису фінансових та інших документів САШБ.

            Голова правління координує статутну діяльність членів САШБ, за відсутності голови правління його обов'язки виконує заступник голови правління.

            Голова правління керується в своїй діяльності рішеннями зборів  i правління, впроваджує їх у життя, має право приймати будь-яке рішення та виконувати будь-які управлінські функції, які відповідають положенням цього статуту, крім прийняття рішень та виконання функцій, які стосуються виключно компетенції інших органів самоврядування та контролю САШБ.

            При достроковому вибутті голови (членів) правління з його складу, правління має право власним рішенням вводити до свого складу в межах визначеної зборами кількості нового голову (членів) з подальшим затвердженням цього рішення зборами.

             Контроль за виконанням статутних вимог, за фінансово-господарською діяльністю САШБ здійснює ревізійна комісія, яка обирається строком на 2 роки.

            Ревізійна комісія обирається з числа членів, що не займають керівних посад у САШБ; члени ревізійної комісії обирають із свого складу голову та секретаря.

             Голова ревізійної комісії керує роботою комісії, веде її засідання, підписує протоколи засідань, звіти та висновки комісії.

            Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях правління із правом дорадчого голосу, отримувати всі необхідні документи та матеріали для виконання своїх функцій, а також усні та письмові пояснення посадових осіб САШБ.

             Ревізійна комісія має право призупинити неправомірне рішення будь-якого органу самоврядування САШБ із подальшим розглядом цього рішення на зборах..

             Органи самоврядування та посадові особи САШБ  несуть вiдповiдальнiсть у межах повноважень, наданих їм цим статутом та вищими щодо них органами самоврядування.
 
 8. Майно та кошти САШБ.

            САШБ може мати у власності майно та кошти, необхідні для здійснення її статутних завдань.

            Кошти САШБ формуються:

ü  із вступних і членських внесків;

ü  із добровільних внесків і пожертвувань;

ü  із доходів від проведення платних заходів, видавничої та іншої господарської діяльності;

ü  спонсорської та меценатської допомоги;

ü  від проведених у відповідності з Статутом лекцій, виставок, лотерей, аукціонів;

ü  цивільно-правових;

ü  зовнішньоекономічної діяльності.

            САШБ набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами або державою у власність в установленому законом порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, будь-якими юридичними особами, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

            Кошти САШБ  витрачаються на виконання статутних завдань.

            САШБ, створені нею установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку i розмірах, передбачених законодавством.

            Всі документи грошового  та майнового характеру, звіти та   баланси  підписуються головою правління.
 
 9. Порядок внесення змін i доповнень до Статуту.

            Члени САШБ мають право внести свої пропозиції про зміни i доповнення Статуту, які вони представляють на розгляд правлінню САШБ. Правління САШБ  готує проекти змін i доповнень в Статут i виносить їх на розгляд i затвердження зборів  САШБ.

            Якщо питання необхідно вирішити в терміновому порядку, правління САШБ може прийняти рішення про внесення змін i доповнень в Статут, що підлягає обов'язковому наступному затвердженню на чергових зборах САШБ.

            Про зміни i доповнення, що сталися в статутних документах, САШБ зобов'язана сповістити реєструючий орган в п'ятиденний термін з моменту їх прийняття.
 
 10. Припинення діяльності САШБ.

            Припинення діяльності САШБ  здійснюється шляхом її реорганізації або лiквiдацiї.

             Реорганізація здійснюється за рішенням зборів, якщо за неї проголосувало не менше двох третин присутніх членів.

            Лiквiдацiя здійснюється за рішенням зборів, якщо за нього проголосувало не менше двох третин присутніх членів або за рішенням суду.

Кошти та інше майно САШБ, в т.ч. в разі її лiквiдацiї, після задоволення вимог кредиторів, не можуть перерозподілятися між її членами i використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цiлi, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

                                                                                                                                                                              1|2|3|

Меню сайту

Форма входу

Календар новин

«  Лютий 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728

Пошук

  в интернете
   

Дружні сайти


 
 
 
 
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет Отрок.ua - Православный журнал для молодёжи  

Статистика

free counters

 

Наше опитування

Чи може інформація із Internet замінити користування бібліотеками?
Всього відповідей: 705

 

Міні-чат

 Rambler's Top100  
Copyright Librar © 2019