Неділя, 22.04.2018, 18:37
Вітаємо на сайті САШБ! Гость | RSS

Славутицька асоціація шкільних бібліотекарів

Нормативно-правова база у сфері бібліотечної справи

Головна » Файлы » Офіційні документи » Оплата праці

Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян
[ ] 24.07.2008, 16:11
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 16 липня 2008 р. N 654
Київ

Про підвищення рівня пенсійного
забезпечення громадян


Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Установити починаючи з 1 липня 2008 р. доплату окремим категоріям осіб з тим, щоб їх пенсії (без урахування надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, пенсій за особливі заслуги перед Україною, сум індексації та інших доплат, встановлених законодавством) досягали таких розмірів:

1) в одержувачів пенсій за вислугу років та за віком (крім пенсій при неповному стажі роботи), призначених відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", - 544 гривні;

2) в інвалідів, щодо яких встановлено зв'язок з Чорнобильською катастрофою відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи":

в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році:
 
інвалідів I групи - 1200, інвалідів II групи - 1090,
інвалідів III групи - 980 гривень;

в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у 1987-1990 роках та осіб, евакуйованих у 1986 році із зони відчуження:
 
інвалідів I групи - 870, інвалідів II групи - 820,
інвалідів III групи - 760 гривень;

в інших інвалідів, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою:
 
I групи - 710,
II групи - 655,
III групи - 600,
у дітей-інвалідів - 380 гривень;

3) в осіб, які відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб" одержують пенсію:

а) за вислугу років - 544 гривні;

б) по інвалідності:

в інвалідів війни з числа солдатів і матросів строкової служби
 
I групи - 652,8,
II групи - 598,4,
III групи - 571,2 гривні;
 
з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби
 
I групи - 718,08,
II групи - 658,24,
III групи - 628,32 гривні;
 
з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ державної пожежної охорони
 
I групи - 783,36,
II групи - 718,08,
III групи - 685,44 гривні;
 
з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони

I групи - 848,64,
II групи - 777,92,
III групи - 742,56 гривні;

в інших інвалідів з числа солдатів і матросів строкової служби
 
I групи - 598,4,
II групи - 571,2,
III групи - 544 гривні;
з числа єфрейторів (старших солдатів) і сержантів, старших матросів і старшин строкової служби
 
I групи - 658,24,
II групи - 628,32,
III групи - 598,4 гривні;
 
з числа прапорщиків і мічманів, військовослужбовців надстрокової служби та військової служби за контрактом, осіб молодшого начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ державної пожежної охорони
 
I групи - 718,08,
II групи - 685,44,
III групи - 652,8 гривні;
 
з числа осіб офіцерського складу та осіб начальницького складу (крім молодшого) органів внутрішніх справ і державної пожежної охорони
 
I групи - 777,92,
II групи - 742,56,
III групи - 707,2 гривні;

в) у разі втрати годувальника - 544 гривні.

2. Установити, що починаючи з 1 липня 2008 року:

збільшення пенсії за кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам, передбачене абзацом другим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", проводиться на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 зазначеного Закону( 1058-15 ), але не більш як на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком, збільшеного до розміру, передбаченого підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови;

при обчисленні пенсії у зв'язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи у порядку, визначеному підпунктом 5 пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 28 травня 2008 р. N 530 "Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 42, ст. 1396), та пенсій за віком при неповному стажі роботи, по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника, призначених відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" враховується доплата, передбачена пунктом 1 цієї постанови.

3. Установити, що починаючи з 1 липня 2008 року:

1) у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної державної адресної допомоги, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265 "Деякі питання пенсійного забезпечення громадян" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 25, ст. 785), та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в осіб, яким призначено пенсію у зв'язку з втратою годувальника, на одного непрацездатного члена сім'ї 544, на двох - 652,8, на трьох і більше - 816 гривень, таким особам встановлюється доплата у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів;

2) у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, щомісячної державної адресної допомоги, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 р. N 265, та інших доплат, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає 544 гривень, таким особам встановлюється доплата у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру.

4. Установити, що з 1 вересня 2008 року:

1) у разі, коли щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає в інвалідів війни I групи 1200, II групи - 1080, III групи - 960 гривень, учасників бойових дій - 840 гривень, таким особам виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії (дотація) у сумі, що не вистачає до зазначених розмірів;

2) громадянам, які необгрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані, до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, що виплачуються замість пенсії, підвищення проводиться в розмірі 54,4 гривні, а членам їх сімей, яких було примусово переселено, - 43,52 гривні;

3) непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років, надбавка до пенсії за віком, по інвалідності та за вислугу років, передбачена Законами України "Про пенсійне забезпечення" і "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", виплачується у розмірі 150 гривень на кожну дитину;

4) інвалідам I групи, одиноким інвалідам II групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку, одиноким інвалідам III групи, які досягли пенсійного віку, одиноким одержувачам пенсій за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду, та які отримують пенсію відповідно до Законів України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" і "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (крім осіб, які отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам", виплачується надбавка на догляд у розмірі 50 гривень.

Надбавки на догляд, встановлені законодавством, що діяло раніше, виплачуються у розмірі, зазначеному в абзаці першому цього підпункту.

5. Визнати такими, що втратили чинність з 1 вересня 2008 р., постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.


Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 липня 2008 р. N 654

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність


1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 січня 2002 р. N 1 "Про підвищення розмірів пенсій та інших соціальних виплат окремим категоріям пенсіонерів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів державного бюджету" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 26).

2. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2003 р. N 1350 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 35, ст. 1892).

3. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. N 895 "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1876).

4. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня 2007 р. N 684 "Про поліпшення матеріального забезпечення окремих категорій населення" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1312).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. N 1062 "Про підвищення рівня матеріального забезпечення окремих категорій населення" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 64, ст. 2505).
Категория: Оплата праці | Добавил: admin
Просмотров: 1307 | Загрузок: 0 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Реєстрація | Вхід ]
Меню сайту
Категории каталога
Закони, укази, розпорядження [37]
Закони, укази, розпорядження у сфері бібліотечної справи та освіти України
Положення [8]
Положення в сфері бібліотечної справи
Інструкції [9]
Правила, порядок, норми [10]
Роз'яснення [8]
Стандарти [3]
Листи МОН України [15]
Оплата праці [27]
Програми [0]
Форма входу
Пошук
Наші друзі

 
 
 
 
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет Отрок.ua - Православный журнал для молодёжи  
Статистика
Опитування
Чи може інформація із Internet замінити користування бібліотеками?
Всього відповідей: 690
Міні-чат
Copyright MyCorp © 2018