Славутицька Асоціація Шкільних Бібліотекарів

Середа, 22.05.2019, 18:41
Вітаємо на сайті САШБ! Гость | RSS

  Славутичская Ассоциация Школьных Библиотекарей

                                                     Slavutich Association of School Librarians

                                                                                                                    07100 Україна, Київська область, м.Славутич
                                                                                                                    вул. 77 Гвардійської дивізії, 1
                                                                                                                    тел.+38(04479)24125
                                                                                                                    e-mail: sasl_2007@ukr.net            
                                                                                                                                                                 Бібліотекарі всіх шкіл, єднайтесь!
 

Поперечна Лідія Андріївна

ПОПЕРЕЧНА ЛІДІЯ АНДРІЇВНА

Бібліографія публікацій

Статті у збірниках наукових праць

Роль громадських організацій у розвитку бібліотек навчальних закладів / Колосай Л. А. // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 1. Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України / АПН України, Держ. наук-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. — К. : Четверта хвиля, 2008.— С. 384–394.— Режим доступу: http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/924068526.pdf

Стратегія управління інформаційними ресурсами бібліотек ВНЗ (за результатами аналізу діяльності бібліотек ВНЗ ІІІ–ІV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілю у 2007–2009 рр.) / Л.А.Поперечна // Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського. Вип. 2. Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. — К. : Педагогічна думка, 2010. — С. 152–167. — Режим доступу: http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/731229106.pdf

Матеріали науково-практичних конференцій

Роль громадських організацій у розвитку бібліотек навчальних закладів / Колосай Л.А. // Тенденции развития школьных библиотек в информационном обществе : материалы международной научно-практической конференции 30 сентября – 2 октября 2008 г. — Николаев, 2009. — С. 149–159.

Сучасні вимоги до читацьких умінь. Міжнародний досвід їх вимірювання / Колосай Л. А. : [матеріали міської науково-практичної конференції «Читання — шлях до успіху»] // Шкільна бібліотека. Плюс. — 2009. —№ 9. – С.13–17.

Те саме: Режим доступу: http://sasl.at.ua/index/0-70

Шляхи формування змісту діяльності шкільної бібліотеки / Л. А. Колосай // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції в системі національної освіти України. Тези доповідей. — К. : ІЗМН. — 1997. — С.15–17.

Шляхи формування змісту діяльності шкільної бібліотеки (з досвіду роботи відділу освіти м. Славутича Київської області) / Л. А. Колосай // Шкільна бібліотека-досвід і пошуки. — К. : ІЗМН. — 1997. — С.18–39.

Читання — шлях до успіху : [матеріали міської науково-практичної конференції] / упоряд. Л. А. Колосай // Шкільна бібліотека. Плюс. — 2009. — № 9. — (Спецвипуск).

 

Аналітичні документи

Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації педагогічного та інженерно-педагогічного профілю у 2007–2009 рр. [Електронний ресурс] : інформ.-аналіт. огляд / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад. Л. А. Поперечна ; наук. ред. І. Г. Лобановська]. — К., 2010. — Режим доступу: http://www.dnpb.gov.ua/methodological/edu_libraries/

 

Розроблення нормативних та інструктивно-методичних документів

Інструкція з обліку шкільних підручників: запитання, відповіді, коментарі / [Л. А. Поперечна] // Шк. бібл.-інформ. центр. — № 5. — 2014. — с. 11–16

Те саме: Режим доступу: http://www.slideshare.net/lidiapoperechna/ss-34116607

Методичні коментарі, виправлення та доповнення до «Паспорту бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу»[Електронний ресурс] : [дод. до листа ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського від 01.02.2010 № 12 Мін.-ву освіти і науки АР Крим, управ. освіти і науки обл., Київ. та Севаст. міськ. держ. адмін.] / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; Л.А.Поперечна. — Режим доступу : http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/119888018.pdf

Положення про атестацію бібліотечних працівників навчальних закладів» (схвалено науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, протокол № 39 від 15.04.04) [Електронний ресурс] / Славутицька асоціація шкільних бібліотекарів. — Режим доступу: http://sasl.at.ua/load/4-1-0-11

Пропозиції до проекту Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах [Електронний ресурс] / Славутицька асоціація шкільних бібліотекарів. — Режим доступу:

http://sasl.at.ua/news/propoziciji_do_proektutipovoji_instrukciji_z_dilovodstva_u_zagalnoosvitnikh_navchalnikh_zakladakh/2014-07-23-171

 

Бібліографічні посібники

Акмеологія — наука ХХІ століття : бібліографічний покажчик / уклад. : Л. А. Поперечна ; бібліограф. редагув. : Н. В. Острікова ; наук. ред. В. А. Зотова ; б-ка Київ. Ун-ту ім. Б. Грінченка. – К. : [Б-ка Київ. Ун-ту ім. Б. Грінченка], 2011. — 22 с. — Режим доступу: http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/information_suprovid/acmeology.pdf

Глазова Олександра Павлівна : біобібліографічний покажчик / Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т післядиплом. пед. освіти, Б-ка Київ. Ун-ту ім. Б. Грінченка ; упоряд. : А. В. Нікончук, Н. В. Острікова, Л. А. Поперечна ; наук. ред. В. А. Зотова ; бібліогр. ред. Н. В. Острікова ; літ. ред. Л. Т. Коваленко ; комп'ют. дизайн та верстка Л. А. Поперечна ; відповід. за вип. В. А. Зотова. — К. : [Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка], 2011. — 44 с. — (Сер. "Ювіляри Університету" ; Вип. 3). — Режим доступу: http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/podii/glazova.pdf

Науменко Віра Орестівна : біобібліографічний покажчик / Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, Пед. ін.-т, Б-ка Київ. Ун-ту ім. Б. Грінченка ; упоряд. : Т. М. Підвальна, Н. В. Острікова, Л. А. Поперечна ; бібліогр. ред. Н. В. Острікова ; наук. ред. В. А. Зотова ; комп'ют. дизайн та верстка Л. А. Поперечна ; відповід. за вип. В. А. Зотова. – К. : [Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка], 2011. —50 с. — (Сер. "Ювіляри Університету" ; Вип. 4). — Режим доступу: http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/vydannya/naumenko.pdf

Радзієвський Павло Олександрович : біобібліографічний покажчик / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Гуманіт. ін.-т, Б-ка Київ. Ун-ту ім. Б. Грінченка ; уклад.: Н. В. Острікова, Л. А. Поперечна ; бібліогр. ред. Н. В. Острікова ; наук. ред. В. А. Зотова ; комп'ют. дизайн та верстка Л. А. Поперечна ; відповід. за вип. В. А. Зотова. – К. : [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2011. — 36 с. — (Сер. «Ювіляри університету» ; Вип. 2). — Режим доступу: http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/podii/radzievsky.pdf

Київ у соціокультурному просторі XIX – XXI століть: національний та європейський контекст : тем. бібліограф. список /уклад. : Л. А. Поперечна, Н. В. Острікова, ; відп. За випуск В. А. Зотова ; б-ка Київ. унту ім. Б. Грінченка. — К. : [Б-ка Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка], 2011. – 22 с. — Режим доступу: http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/information_suprovid/sociokult_prostir.pdf

Компетентнісний підхід до формування змісту освіти та організації навчально-виховного процесу : каталог виставки літератури /уклад. Н. В. Острікова, дизайн Л.А.Поперечна; Б-ка Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка. — К : Б-ка Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка, 2010. — 10 с. — Режим доступу: http://library.kubg.edu.ua/pro-biblioteku/vystavky/informatsiinyi-suprovid.html

Освітологія — науковий напрям інтегрованого пізнання освіти : каталог виставки літератури / уклад. : Н. В. Острікова, Л. А. Поперечна ; відповід. за вип. В. А. Зотова ; б-ка Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка. – К. : Б-ка Київ. ун-ту ім. Б. Грінченка, 2010. — 7 с. — Режим доступу: http://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/information_suprovid/osvitology_catalog.pdf

Читання – шлях до успіху : рек. список літератури для педагогічних та бібліотечних працівників/ / уклад. Л. А.Колосай / Шкільна бібліотека. Плюс. — 2009. — № 9. – С.20–22.

 

Навчальні програми

Основи інформаційної культури : навчальна програма курсу для 5-го класу / Колосай Л.А. // Абетка шкільного бібліотекаря. — К. : Вид. дім «Шкіл.світ»: вид. Л. Галіцина, 2006. — (Б-ка «Шкіл. світу»). – С. 102–105.

Основи інформаційної культури: орієнтовна програма курсу за вибором для 10-11 класів / Колосай Л.А. // Колосай Л.А. Пошук оптимальних технологій бібліотечно-бібліографічної освіти школярів. — Славутич, 2000. — С.56–60.
 

Статті у науково-методичних та фахових виданнях

 

 

повернутися

Меню сайту

Форма входу

Календар новин

«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Пошук

  в интернете
   

Дружні сайти


 
 
 
 
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет Отрок.ua - Православный журнал для молодёжи  

Статистика

free counters

 

Наше опитування

Чи може інформація із Internet замінити користування бібліотеками?
Всього відповідей: 705

 

Міні-чат

 Rambler's Top100  
Copyright Librar © 2019