Славутицька Асоціація Шкільних Бібліотекарів

Середа, 22.05.2019, 19:51
Вітаємо на сайті САШБ! Гость | RSS

  Славутичская Ассоциация Школьных Библиотекарей

                                                     Slavutich Association of School Librarians

                                                                                                                    07100 Україна, Київська область, м.Славутич
                                                                                                                    вул. 77 Гвардійської дивізії, 1
                                                                                                                    тел.+38(04479)24125
                                                                                                                    e-mail: sasl_2007@ukr.net            
                                                                                                                                                                 Бібліотекарі всіх шкіл, єднайтесь!
 

Ділова гра-тренінг "Індивідуальне обслуговування читачів": Програма роботи

Програма роботи ділової гри-тренінгу для бібліотекарів навчальних закладів

Тема: Індивідуальне обслуговування читачів: імідж та етика професійної поведінки бібліотекаря
 
Дата проведення: 26.03.2008
Місце проведення: Бібліотека ліцею
  
 

Час

Вид діяльності

Відповідальний

Вступна частина

 15 хв.

Привітання членів групи, знайомство учасників, постановка мети, розминка

Іванова Я.Є.

Нашиба Г.А.

Основна частина

 15 хв.

Інформаційне повідомлення «Індивідуальне обслуговування  читачів: імідж та етика професійної поведінки бібліотекаря»

Іванова Я.Є.

 20 хв.

Рольова дискусія «У бібліотеці»

Нашиба Г.А.

 10 хв.

Мозковий штурм «Етичний кодекс бібліотекаря»

Нашиба Г.А.

Іванова Я.Є.

Завершальна частина

   5 хв.

Вправа «Я відкрила для себе…»

Нашиба Г.А.

   5 хв.

Вправа-релаксація «Побажання другові»

Нашиба Г.А.

Тренінг: «Індивідуальне обслуговування читачів: імідж та етика професійної поведінки бібліотекаря»
 
Мета: організація самопізнання та сприяння підвищення позитивного ставлення до себе, професійної діяльності та до читачів (формування позитивної Я-концепції); розробка етичного кодексу бібліотекаря.
 
Атрибути: тренінгове коло.
 
Обладнання: мультимедійний проектор, стікери, скринька, маркери.
 
Структура тренінгу
 
1. Вступна частина (привітання членів групи, знайомство учасників групи, ознайомлення з правилами роботи в групі, правами учасників тренінгу та укладення з ними контракту.).
 
  1.1. Інформаційне повідомлення
 
Будь-яка робота починається з усвідом­лення мети. Отже, для чого ми тут зібрали­ся? Що ви очікуєте від даного заняття? (Учас­ники на стікерах пишуть свої очікування й ліплять на «Скриньку очікувань».)
 
  1.2. Розминка.
 
  1.3. Правила спілкування в групі
 
 1. Не оцінюй інших. Не порівнюй інших людей між собою, хто «кращий», а хто «гірший». Не оцінюй людину за те, якою вона є, як виглядає, як поводиться, які в неї проблеми.
 2. Не давай порад, що повинні робити інші, а чого не повинні. Немає причин вва­жати, що ти наймудріший.
 3. Говори «до людини», а не «про людину». Якщо під час занять ти хочеш щось ска­зати учаснику, не говори, дивлячись на стелю, вбік або на когось іншого: «Він...», «Вона...», а звертайся безпосередньо, на­приклад : «Я хочу тобі сказати...».
 4. Говори від себе, використовуючи «Я-речення». Не узагальнюй: «Вважають...», а говори про себе: «Я вважаю...». Називай учасників на ім'я.
  1.4. Вправа «Інтерв'ю»
 
Мета: познайомити учасників тренін­гу між собою. Тренер об'єднує учасників у пари. Про­тягом 5 хв. кожен учасник розповідає інфор­мацію про себе в парі, а потім презентує її в групі.
 
2. Основна частина (актуалізація проблеми, самопізнання, розробка ефективних моделей взаємодії з читачами).
 
  2.1. Інформаційне повідомлення «Індивідуальне обслуговування читачів: імідж та етика професійної поведінки бібліотекаря».
 
    2.2. Рольова дискусія "У бібліотеці"
 
   2.3. Мозковий штурм «Етичний кодекс бібліотекаря».
 
3. Завершальна частина (підведення підсумків, рефлексія, відновлення сил).
 
  3.1. Вправа «Я відкрив(-ла) для себе…».
 
  3.2. Вправа-релаксація „Побажання другові” (варіант, коли учасники сидять колом, тримають одне одного за руки і висловлюють побажання, починаючи з слів: „ім’я, я бажаю тобі…”).
 
  3.3. Прощання.
 
Індивідуальне обслуговування читачів:
імідж та етика професійної поведінки бібліотекаря
 
Список рекомендованих джерел


І. Психологічні складові бібліотечного обслуговування
 1. Алпатова В.В. Тренінг спілкування бібліотекаря з читачами // Управління школою. – 2007. - № 32. – С.5
 2. Башун О. Особистісний підхід до читачів у бібліотеці // Дивослово. – 2001. - № 10. – С.72
 3. Бубекина Н. Все начинается с читателя, и все возвращается к нему. Некоторые аспекты библиотечного обслуживания // Шкільна бібліотека. Плюс. – 2004. - № 15-16. – С.31-37
 4. Гайворонская Т. Уроки восприятия // Библиотека. – 2006. - № 8. – С.61-64.
 5. Дворкина М. Новые грани общения // Библиотека. – 1997. - № 3. – С.43-44
 6. Дорога к человеку: Из опыта социально-психологической подготовки библиотекарей-библиографов // Библиотекарь. – 1990. - № 8. – С.17-19
 7. Дрешер Ю.Н. Психологические основы библиотечной деятельности // Шкільна бібліотека. – 2006. - № 11. – С.24
 8. Мейжис І.А. Погляд крізь психологічний бар’єр [Спілкування читача і бібліотекаря] // Бібліотечний вісник. – 1993. - № 1-2. – С.35-37
 9. Мелентьева Ю. Библиотечное обслуживание в школьной библиотеке. Лекция 4. Индивидуальное библиотечное обслуживание как важнейший участок работы библиотеки // Библиотека в школе. – 2004. - № 20. – С.28-32
 10. На пути к совершенству: Тринадцать правил, которые помогут вам убедить собеседника //Шкільна бібліотека. Плюс. – 2005. - № 4. – С.21-25
 11. На пути к совершенству: Убеждающие воздействия. Четыре вида воздействий //Шкільна бібліотека. Плюс. – 2005. - № 5. – С.19-21
 12. Панаскевич Т. Психологічні аспекти управління навчально-виховним процесом: Заняття-тренінг // Завуч. – 2007. - № 33. – С.14-16
 13. Перевір себе: Тести. Ваші емфатичні здібності. Настільки ви терпимі? // Директор школи (ж). – 2007. - № 10 – С.122-125
 14. Романенко Н.П. Вміння спілкуватися з читачем // Шкільна бібліотека. – 2006. - № 11. – С.29
 15. Сфера міжособистісного спілкування: Спеціалізований тренінг //Шкільна бібліотека. Плюс. – 2005. - № 9. – С.25
 16. Хіміч Я. Психологічні складові бібліотечного обслуговування // Бібліотечний вісник. – 1997. - № 4. – С.15-19
ІІ. Етичні основи бібліотечної професії
 1. Брусенко Л.Ф. Формування етичної культури особистості в шкільних бібліотеках // Управління школою. – 2007. - № 32. – С.2-5
 2. Каліберда Л. Етичні основи бібліотечної професії // Шкільна бібліотека. – 2002. - № 8. – С.86-91
 3. Диалог с читателем // Библиотека. – 1992. - № 1. – С.49-50
 4. Деловой этикет: Методическое пособие // Шкільна бібліотека. Плюс. – 2007. - № 9. – С.21-28
 5. Добрынина Н.Е., Матлина С.Г. К плюрализму в общении с читателями // Актуальные вопросы библиотечной работы. – М., 1991. – С.34-45
 6. Езова С.А. Культура общения библиотекарей: Учебно-методическое пособие. - М.: Издательство «ЛИБЕРЕЯ», 2004. – 144с.
 7. Езова С.А. О подготовке библиотекарей к общению с читателем // Библиотековедение. – 1993. – № 4. – С.72-75
 8. Езова С.А. Стиль диалога: доброжелательность // Актуальные вопросы библиотечной таботы. – М., 1991. – С.46-51
 9. Жирова В.Г. Етика бібліотекаря // Шкільна бібліотека. – 2006. - № 11. – С.32
 10. Ловка О. Розвиток Я-концепції бібліотекарів як одна з основних умов формування позитивного іміджу бібліотеки // Шкільна бібліотека. – 2003. - № 2. – С.28-32
 11. Мяэотс О. “Страшная и ужасная”. Образ библиотекаря в современных детских книжках. – 2006. - № 13-14. – С.51-52
 12. Олзоева Г. Лицом к лицу с посетителем [Обслуживание] // Библиотека. – 2002. - № 11. – С.55-56
 13. Список рекомендованої літератури бібліотекарям “Формування етичної культури особистості в бібліотеках загальноосвітніх закладів”// Управління школою. – 2007. - № 32.- С.10-11
 14. Шихваргер И. Настроить сердце подобно чуткому приемнику: Грани профессии // Библиотека. – 1997. - № 12. – С.21-23
 15. Юрченко О.В. Морально-етичні норми спілкування шкільного бібліотекаря з читачем // Шкільна бібліотека. – 2002. - № 2. – С.35-38
Основи риторики
 1. Алтухова Г. По законам риторики // Библиотека. – 1994. - № 10. – С.22-26
 2. Богданова И.А. Библиотечный диалог: аспекты речевого общения: Учебно-методическое пособие. - М.: ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2006. – 120с.
 3. Буяльський Б., Оверчук А. Як ми спілкуємося: Мовленнєвий етикет українського народу // Директор школи. – 2002. - № 33-36.
 4. Півнева С.І. Культура мовлення шкільного бібліотекаря – важливий елемент його професійної майстерності // Шкільна бібліотека. – 2006. - № 11. – С.30
 5. Публічний виступ як витвір мистецтва // ж. Директор школи. – 2007. - № 5. – С.92-98
 6.  Сукиасян Э. Библиотекарь – человек говорящий // Библиотека. – 2006. - № 5. – С.60-62
 7.  Холодна Ю. Грані дискусії. Не “Що”, а “Хто”!: Особистість оратора // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. - № 2. – С.5-12
 8. Холодна Ю. Комплекс вправ для підготовки оратора (мовця) до виступу // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. - № 2. – С.14
 9. Чухілевич О. Я – виступаю: Техніка публічного виступу // ж. Директор школи. – 2007. - № 5. – С.102-104
 10. Юткина Ю. Как научиться выступать публично// ж. Директор школи. – 2007. - № 5. – С.99-101

 До підготовки тренінгу

 1. Алпатова В.В. Тренінг спілкування бібліотекаря з читачами // Управління школою. – 2007. - № 32. – С.5
 2. Ділова гра “Закони спілкування” // Управління освітою. – 2007. - № 10. – С.26-27
 3.  Дяченко Л. Протестируйте себя // Библиотека. – 2006. - №4. – С.70-74 v Жиліна Г. Тренінг з фаху як невід’мна складова підвищення кваліфікації вчителя // Завуч. – 2007. - № 14. – С.11
 4. Житник Л. Майстерність фахівця: Психолого-педагогічний тренінг // Психолог. – 2007. - № 40. – С.13-17
 5. Збаровская Н.В. Деловые игры для занятий библиотечных специалистов: Сборник методических материалов. – М.: ЛИБЕРЕЯ-БИБИНФОРМ, 2005. – 120с. v Софій Н., Кузьменко В. Порадник тренера // Підручник для директора. – 2006. - № 5. – С.4-26. v Сфера міжособистісного спілкування: Спеціалізований тренінг //Шкільна бібліотека. Плюс. – 2005. - № 9. – С.25
 6. Тренінг особистісного росту [Корекція самооцінки] // Директор школи. – 2007. - № 18. – С.21-23
 7. Федорчук В. Комунікативна компетентність педагога: Соціально-психологічний тренінг. – К.: Шк.світ, 2007. – 128с. – (Б-ка “Шк.світу”)
Список укладено
методистом ММЦ
Л.А.Колосай
 

Меню сайту

Форма входу

Календар новин

«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Пошук

  в интернете
   

Дружні сайти


 
 
 
 
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет Отрок.ua - Православный журнал для молодёжи  

Статистика

free counters

 

Наше опитування

Чи може інформація із Internet замінити користування бібліотеками?
Всього відповідей: 705

 

Міні-чат

 Rambler's Top100  
Copyright Librar © 2019