Славутицька Асоціація Шкільних Бібліотекарів

Вівторок, 24.04.2018, 16:18
Вітаємо на сайті САШБ! Гость | RSS

  Славутичская Ассоциация Школьных Библиотекарей

                                                     Slavutich Association of School Librarians

                                                                                                                    07100 Україна, Київська область, м.Славутич
                                                                                                                    вул. 77 Гвардійської дивізії, 1
                                                                                                                    тел.+38(04479)24125
                                                                                                                    e-mail: sasl_2007@ukr.net            
                                                                                                                                                                 Бібліотекарі всіх шкіл, єднайтесь!
 

Читання - шлях до успіху: Рекомендаційний список літератури

ЧИТАННЯ – ШЛЯХ ДО УСПІХУ
Рекомендаційний список літератури для педагогічних та бібліотечних працівників
 
“З усіх мистецтв – найважче мистецтво читання ”
(Й.В.Гете)
 
Культура читання

1. Балабан О. “Знаниевая” школа и компетентностный поход: попытка интеграции: Работа с учебными материалами как средство формирования компетенций// Первое сентября. – 2008. - № 1. – С.12.
 
2. Бойчук Г. Читання як інтерактивний рефлексивний процес: на прикладі постмодерністських текстів // Дивослово. – 2008. - № 4. – С.15-20.
 
3. Васильева М.В. Опит использования технологи работы с текстом // Начальная школа. Плюс до и после. – 2008. - №11. – С.38-40.
 
4. Десятов Д. Розвиток умінь та навичок критичного мислення у п’ятикласників // Історія в школах України. – 2007. - № 1. – С.25-27.
 
5. Дошкольники и семейное чтение в библиотеке: “Руководство ИФЛА по обслуживанию детей до трех лет” с комментариями и примерами / пер. С. англ.. О.Андреевой. – М.: Чисте пруди, 2008. – 32с. – (Библиотечка “Першого сентября”. Серия “Библиотека в школе”. Вып.24).
 
6. Живицька Т. Читання як пріоритетний напрям у сучасному інформаційному просторі // Рідна школа. – 2004. - № 12. – С. 72-73
 
7. Ємець А., Шапка О., Пономаренко Т. Що читати молодшим школярам улітку // Початкова освіта. – 2008. - № 19. – С.28-31
 
8. Зобнина М.А. Внимательный читатель – маленький исследователь // Начальная школа. Плюс до и после. – 2008. - № 6 – С.45-51
 
9. Івасюк Л. Формування самоосвітньої компетенції на уроках мови та літератури: проект // Школа. – 2008. - № 7. – С.35-40
 
10. Как научить детей критическому восприятию текста // Первое сентября. – 2008. - № 1. – С.12.
 
11. Качан А. Розвиток читацьких інтересів дітей: виступ на конференції в НПУ ім.. М.П. Драгоманова // Початкова освіта. – 2008. - №11. – С.2-4.
 
12. Ковалева Г.С., Красновский Э.А. Быть готовым совершенствоваться на протяжении всей жизни: Что понимают в современном мире под грамотным чтением и как им владеют ученики // Русская словесность в школах Украины. – 2008. - № 1. – С.2-7
 
13. Коваленко Л., Казиміренко Т., Стадник Л. Чинники, що впливають на якість розуміння тексту учнями 4-х класів // Управління освітою. – 2008.- № 29. – Вкладка. – С.2-4.
 
14. Куцевол О. Позакласне читання як творча діяльність учнів//Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. - № 3. – С.70-82
 
15. Луцишина О.Г. Формування активної читацької особистості засобами інтерактивних форм навчання на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школі. – 2008. - № 6. – С.2-11
 
16. Пивнюк Н.А. Как вызвать интерес к книге у современных детей: о проблеме детского чтения и путях ее решения // Русская словесность в школах Украины. – 2008. - № 4. – С.2-6.
 
17. Півнюк Н. Проблема дитячого читання в національному вимірі //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. - № 7-8. – С.20-21.
 
18.  Рейс Г.А., Лихачева Т.А. Формирование читательских учений и развитие художественного вкуса младших школьников // Начальная школа. Плюс до и после. – 2008. - №11. – С.32-38.
 
19. Сафарян С. Проблеми формування читацької компетенції школярів у світлі сучасного змісту шкільної літературної освіти //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. - № 10. – С.4-6.
 
20. Сидоренко Н.Ю. Як привчити дітей до книги?: роздуми вчителя зарубіжної літератури [анкета на виявлення літературних уподобань учнів] // Постметодика. – 2006. - № 6. – С.56-57.
 
21. Ситченко А. Формувати читацьку компетентність: Про науково-педагогічні засади цієї роботи // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. - № 10. – С.49-53
 
22. Сергієнко А. Групові форми навчання як стимул ініціативності й розвитку читацьких інтересів старшокласників // Дивослово. – 2008. – № 3. – С.7-10.
 
23. Соболева О.В. Беседы о чтении [к проблеме понимания текста] // Начальная школа. Плюс до и после. – 2007. - № 8-12; 2008. - № 1, 3,4,6, 9,11.
 
24. Тімченко О. Розуміння як феномен читання // Українська мова і література в школі. – 2004. - № 7-8. – С.63-65.
 
25. Хорошковська Т., Філінова О. Сучасні професії вимагають... Читацькі вміння учнів і проблема їх вимірювання // Управління освітою. – 2008. - № 29. – Вкладка. – С.5-7
 
26. Фурдіяк Л.Щоб віконце було чистим: про шляхи удосконалення техніки читання в середніх класах // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. - № 3. – С.17-18
 
27. Шабельник Т.М.Форми та методи розвитку читацьких інтересів // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. - № 32. – С.4-6.
 
28. Шалагінов Б. Міжнародна конференція у Львові “Дитина читає” //Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. - № 7-8. – С.19
 
29. Шатрова С.А. Приемы формирования у дошкольника-слушателя навыков самостоятельного читателя // Начальная школа. Плюс до и после. – 2008. - №11. – С.22-25.
 
30. Шкабура И.А. Педагогическая поддержка младшего школьника в процессе читательской деятельности // Начальная школа. Плюс до и после. – 2008. - №11. – С.3-5.
 
31. Шкловська О. Методичні засади формування читацької компетенції // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. - № 7. – С.10-14.
 
32. Якункіна О.В. Розвиток навичок читання як засіб формування життєвої компетентності особистості // Шкільна бібліотека. Плюс. – 2008.- № 5. – С.2-8
 
33. Яценко Т. Формування читацької компетентності учнів: методична “мода” чи вимога сучасності // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. - № 7-8. – С. 82-90
 
Інформаційна грамотність - вимога часу

34. Барановська О. Інформаційні компетентності – обов’язковий актив учня сучасної школи // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2003. - № 2. – С.67-72
 
35. Баркова Н. Координация работы детских и школьных библиотек по воспитанию информационной культуры личности // Школьная библиотека. – 2001. - № 7. – С.5-6
 
36. Бойко С. Роль школьной библиотеки в формировании информационной культуры участников учебно-воспитательного процесса // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. - № 3. – С.54-58
 
37. Браун Джеральд Р. “Модель решения проблем” как средство развития информационной грамотности: комплексный подход // Библиотека в школе. – 2006. - № 22. – С.6-11
 
38. Бухлова Н. Навчаємо вчитися: Діагностика і формування самоосвітньої компетентності учнів. – К.: Шк. світ, 2006. – 128с. – (Б-ка “Шк. світу”).
 
39. Бухлова Н. Як навчити учня вчитися: Поради та рекомендації. – К.: Шк. світ, 2007. – 128с. – (Б-ка “Шк. світу”).
 
40. Гендина Н.И., и др. Формирование информационной культуры личности в библиотеках и общеобразовательных учреждениях. – М., 2002.
 
41. Голубева Е.И. Основные направления работы школьной библиотеки по формированию информационной культуры // Школьная библиотека. – 2005. - № 6. – С.45-50
 
42. Ґудзик І. Інформаційна грамотність як важлива ознака компетентності учня // Шлях освіти. – 2005. - № 4. – С.34-38
 
43. Гусєва Л.Н. Читатель и пользователь: метаморфоза чтения в электронном мире //Шкільна бібліотека. Плюс. – 2006. - № 23. – С.7-11.
 
44. Дубошей В. Формирование информационной культуры и использование информационных технологий в образовательном процессе // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. - № 3. – С.59-60
 
45. Заболотний О. Як знаходити знання // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2003. - № 2. – С.94 -106.
 
46. Збаровская Н. Проблемы информационной грамотности: Обзор профессиональной печати США // Школьная библиотека. – 2001. - № 8. – С.22-25
 
47. Информационная культура и культура чтения // Через библиотеки к – будущему: Сб. материалов: В 2-х Ч.: Ч.1.- М.: Школьная библиотека, 2004. – С.119-171.
 
48. Колосай Л.А. Пошук оптимальних технологій бібліотечно-бібліографічної освіти школярів. – Славутич, 2000; // Шкільний світ. – 2001. - № 43.
 
49. Крук Н. Формирование информационной культуры школьников как неотъемлемая составная часть учебной деятельности// Школьная библиотека. – 2001. - № 8. – С.16-22
 
50. Мірошниченко А. Формування інформаційної грамотності // Початкова освіта. – 2003. - № 5. – С.6.
 
51. Мельник Ю. Формування алгоритмічної складової інформаційної культури особистості // Рідна школа. – 2002. - №12. – С.50-52
 
52. Мяэотс О.Н. Информационная грамотность как предмет школьной программы //Библиотека в школе. – 2001. – 3 7. – с.4.
 
53. Полякова Т. Формирование информационной культуры учащихся в общеобразовательных учреждениях г. Санкт-Петербурга // Школьная библиотека. – 2002. - № 2. – С.11-14
 
54. Рудова І.Г. Формування системи бібліотечно-бібліографічних знань школярів // Шкільна бібліотека. Плюс. – 2008. - № 21-22. – С.13-16.
 
55. Савченко О. Навчити учнів учитися: психолого-дидактичний аспект // Директор школи, ліцею, гімназії. –2005. - № 1. – С.29-32
 
56. Сидоренко В. Учить школьников самообразованию // Шкільна бібліотека. – 2002. - № 8. – С.133-135
 
57. Формування інформаційної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів: Науково-методичні рекомендації // Шкільна бібліотека. Плюс. – 2006. - № 11-12. - Спецвипуск
 
58. Чудинова В. Кто учит ребенка читать в современном обществе? // Дошкольное образование. – 2002. - № 23. – С.5
 
Інформаційна культура педагога
 
59. Дунаева Н.А. Подготовка специалистов дошкольных учреждений к работе с детской книгой // Упраление ДОУ. – 2008. - № 7. – С.16-24.
 
60. Конюшенко С.М. Формирование информационной культуры педагогов //Стандарты и мониторинг в образовании. – 2004. - № 3. – С.41-47
 
61. Методика дослідження “Інформаційна культура молодого вчителя” (Є.Рогов) // Школа. – 2008. - № 9. – С.11-12
 
62. Радченко І. Майстер-клас: мультимедійні жанри //Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. - № 10. – С.8-17.
 
63. Сурова О.А. ИКТ-компетентность менеджера дошкольного профиля // Управление ДОУ. – 2008. - № 6. – С.8-12
 
Навчальні програми з формування інформаційної грамотності та культури читання

64. Антипова В. А вдруг в этом что-то есть?: Размышления перед единственным уроком: Программа библиотечно-библиографических уроков “Основы информационной культуры”// Библиотека в школе. – 2001. - №6. – С.6
 
65. Бединская Е. Основы информационной культуры школьника: Программа для учащихся 5-6 классов // Школьная библиотека. – 2002. - № 3. – С.3-10
 
66. Бирюкова Л.П. Программа «Библиотечно-библиографические и информационные знания младшим школьникам»: 1-4 классы // Школьная библиотека. – 2003. - №1. – С.55-57
 
67. Бухлова Н. Програма формування самоосвітньої компетентності учнів // Бухлова Н. Навчаємо вчитися: діагностика і формування самоосвітньої компетентності учнів. – К.: Вид. дім “Шкіл. світ”, 2006. – 128с.- (Б-ка “Шкіл. світу”).– С.82-106.
 
68. Дорошенко Ю.О., Завадський І.О., Прокопенко Н.С. Програма курсу за вибором „Основи Інтернету” //Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. - № 4-5. – С.41-48
 
69. Завадський І.О., Прокопенко Н.С., Проценко Т.Г. Програма курсу за вибором „Основи створення комп’ютерних презентацій” //Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2006. - № 4-5. – С.35-40
 
70. Караваева Е.А. Из опыта введения курса “Информационная культура личности”: Планирование спецкурса для учащихся 5,6,7 классов //Школьная библиотека. – 2005. - № 8. – С.40-46
 
71. Кнорр Н., Кисла І. Профільне навчання. Спецкурс “Інформаційні технології” // Інформатика і інформаційні технологіях в навчальних закладах. – 2007. - № 3. – С.57-61
 
72. Колосай Л.А. Основи інформаційної культури: навчальна програма курсу для 5-го класу// Абетка шкільного бібліотекаря. – К.: Вид. дім “Шкіл.світ”: вид. Л. Галіцина, 2006. – (Б-ка “Шкіл. світу”). – С. 102-105.
 
73. Колосай Л.А. Основи інформаційної культури: орієнтовна програма курсу за вибором для 10-11 класів // Колосай Л.А. Пошук оптимальних технологій бібліотечно-бібліографічної освіти школярів. – Славутич, 2000. – С.56-60
 
74. Крук Н. Формирование информационной культуры школьников как неотъемлемая составная часть учебной деятельности: Программа уроков ББЗ + тематические планы курсов // Школьная библиотека. – 2001. - № 8. – С.16
 
75. Малько А., Сергійчик З. Бібліотечно-бібліографічна та інформаційна культура школярів: орієнтовна програма навчання учнів 1-11 класів // Абетка шкільного бібліотекаря. – К.: Вид. дім “Шкіл.світ”: вид. Л. Галіцина, 2006. – (Б-ка “Шкіл. світу”). – С.90-102.
 
76. Мозгова В.П. Основи інформаційної культури: програма спецкурсу // Шкільна бібліотека. Плюс. – 2006. - № 6. – С. 2-9
 
77. Основи бібліотечної справи та бібліографії: Тематичний план спецкурсу для 10-11 класів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах. - 1998. - № 2. – С.31
 
78. Писарук Г.В. Формировать жизненно важные компетенции: О содержании работы над научно-учебными текстами в старших классах: Программа курса “Основы учебной компетенции” // Русская словесность. – 2007. - № 3. – С.18-20
 
79. План занять з основ бібліотечно-бібліографічних знань школярів //Управління освітою. – 2008. – № 32. – С.16-19.
 
80. Чулкина Г. Опять уроки?: примерная программа библиотечных уроков в начальной школе // Библиотека в школе. – 2000. - № 6. – С.15
 
81. Чулкина Г. Опять урок!: программа «Библиотечно-библиографические и информационные знания – школьникам» (5-8 классы) // Библиотека в школе. – 2000. - №11. – С.17-20
 
82. Щербак Л.С. План работы кружка «Книголюбы» // Шкільна бібліотека. – 2008. - № 1. – С.93
 
Методика формування читацьких та навчально-інформаційних умінь

83. Бухлова Н. Як навчити учня вчитися: Поради та рекомендації. – К.: Шк.світ, 2007. – 128с. – (Б-ка “Шк.світу”)
 
84. Гаркуша В.В. Гра на бібліотечних уроках //Управління школою. – 2007. – № 32. – с.18
 
85. Громова О. Развитие информационной грамотности учащихся в школьной и детской библиотеке. Концепция курса. Лекция 1. Общие понятия и содержание обучения информационной грамотности// Библиотека в школе. – 2006. - № 17. – С.40-45
 
86. Громова О. Развитие информационной грамотности учащихся в школьной и детской библиотеке. Концепция курса. Лекция 2. Общая методика группового и индивидуального обучения применительно к данному направлению понятия и содержание обучения информационной грамотности// Библиотека в школе. – 2006. - № 18. – С.41-47
 
87. Громова О. Развитие информационной грамотности учащихся в школьной и детской библиотеке. Концепция курса. Лекция 4. формулировка запроса, поиск и локализация информации // Библиотека в школе. – 2006. - №20 . – С.40-47
 
88. Громова О. Развитие информационной грамотности учащихся в школьной и детской библиотеке. Концепция курса. Лекция 5. Качественная оценка информации // Библиотека в школе. – 2006. - № 21. – С.41-45.
 
89. Громова О. Развитие информационной грамотности учащихся в школьной и детской библиотеке. Лекция 6. Обработка и интерпретация информации. Приемы и формы свертывания и развертывания информации. Их выбор в соответствии с целями и задачами работы. Принципы построения заданий на свертывание и развертывание информации// Библиотека в школе. – 2006. - № 22. – С.41-47
 
90. Громова О. Развитие информационной грамотности учащихся в школьной и детской библиотеке. Концепция курса. Лекция 7. Работа с отобранной информацией // Библиотека в школе. – 2006. - № 23. – С.37-44
 
91. Громова О. Развитие информационной грамотности учащихся в школьной и детской библиотеке. Концепция курса. Лекция 8. Возможные принципы оценки навыков работы с информацией// Библиотека в школе. – 2006. - № 24. – С.36-42
 
92. Єрмоленко А. Як працювати з джерелами інформації на уроках історії // Історія в школах України. – 2007. - № 7-10; 2008 - № 2.
 
93. Казакова Ю.В. Развитие аналитического мышления учащихся при работе с учебником [формирование умений работать с текстом на примере учебника физики] // Образование в современной школе. – 2005. - № 11. – С.19-22
 
94. Маски-подсказки: Методический карнавал типичных ошибок и ярких находок в библиотечных уроках // Библиотека в школе. – 2002. - № 24; 2003. - № 1.
 
95. Меркулов Ф. Учимся подбирать ключи к знаниям //Директор школи (ж). – 2007. - № 10. – С.98-99
 
96. Мяэотс О.Н. Уроки информационной грамотности в школе: Методические рекомендации. – М.: ООО “Чистые пруды”, 2005. – 32с.: ил.- (Библиотечка “Первого сентября”, серия “Библиотека в школе”).
 
97. Низковська О. Книжка – друг і помічник: методичні поради // Дошкільне виховання. – 2008. - № 10. – С.13-17.
 
98. Олексієнко Л. Основи читацької компетентності закладати в початковій школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. – № 5. – С. 11-12.
 
99. Писарук Г.В. Формировать жизненно важные компетенции: О содержании работы над научно-учебными текстами в старших классах // Русская словесность. – 2007. - № 3. – С.18-20
 
100. Потапова Ж.В. Формування інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу в контексті застосування проектних методик навчання // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2008. - № 1. – С.106-108
 
101. Провоторов О. Дитяча періодика України як засіб розвитку мовленнєвої творчості школярів // Початкова школа. – 2007. - № 6. – С.55-59
 
102. Стародубова Г. Библиотечное занятие: операционное описание технологического процесса, его подготовки и проведения // Школьная библиотека.. – 2002. - № 1. – С.29-37
 
103. Харченко С. Бібліотека-мандрівниця: формування інтересу до читання дошкільників // Дошкільне виховання. – 2008. - № 5. – С.27-29
 
104. Школа, где процветает грамотность: Сб. статей / Сост. Н.Н.Сметанникова. – М.: Школьная библиотека, 2005. – 112с.
 
Батькам про культуру читання дітей

105. Бєляєва О. Поговоримо про небажання читати [поради батькам для позитивного залучення дитини до читання // Психолог. – 2008. - № 45. – С.11-12.
 
106. Ваша дитина і читання (підказки для батьків) // Класний керівник. – 2008. - № 10. – С.20-21
 
107. Комп’ютер і діти (інформина на батьківських зборах) // Шкільна бібліотека. – 2008. - № 1. – С.44-46
 
Моніторинг читацької та інформаційної грамотності

108. Ваша дитина у дзеркалі читання. Ваша дитина і читання (тести для батьків) // Класний керівник. – 2008. - № 10. – С.19-21
 
109. Вашуленко О. Оцінювання читацьких компетентностей молодших школярів: тести, анкети для учнів та батьків // Початкова школа. – 2007. - № 12. – С.18-20.
 
110. Гончаренко И.Э. Диагностика образовательных, коммуникативных и практических умений учащихся // Школа: проблемы и поиски. – 2003. - № 2. – С.48-49.
 
111. Оцінювання читацьких умінь та розуміння прочитаного [із “Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи”] // Практика управління закладом освіти. – 2009. - № 1. – С.99-100.
 
112. Про результати дослідження рівня сформованості навичок читання та розуміння тексту в учнів четвертих класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва // Освіта України. – 2008. - № 43. – С.6.
 
113. Розвиток навчально-інформаційних умінь: самооцінка умінь за анкетами для учнів 5-12 класів // Бухлова Н. Як навчити учня вчитися: Поради та рекомендації. – К.: Шк.світ, 2007. – (Б-ка “Шк.світу”). – С.29-44
 
114. Тестовые задания для определения информационной культуры читателя // Школьная библиотека. – 2002. - № 6. – С.5-6.
 
115. Фасоля А. Оцінювання в умовах інтерактивного навчання [сформованість читацьких умінь і навичок] // Дивослово. – 2007. - № 12. – С.5-11
 
116. Шелухина Л. Информационная независимость: методика проведения городской олимпиады по информационной культуре для школьников в Озерской детской библиотеке // Шкільна бібліотека. Плюс. – 2008. - № 13-14. – С.2-7.
 
117. Який я читач? (тест для дітей 12-13 років). Чи вмієш ти читати художню літературу? (тест для підлітків) // Класний керівник. – 2008. - № 10. – С.22-23
 
Укладач:
Л.А. Колосай
Методист ММЦ
 

Меню сайту

Форма входу

Календар новин

«  Квітень 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Пошук

  в интернете
   

Дружні сайти


 
 
 
 
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет Отрок.ua - Православный журнал для молодёжи  

Статистика

free counters

 

Наше опитування

Чи може інформація із Internet замінити користування бібліотеками?
Всього відповідей: 691

 

Міні-чат

 Rambler's Top100  
Copyright Librar © 2018