Неділя, 22.04.2018, 18:35
Вітаємо на сайті САШБ! Гость | RSS

Славутицька асоціація шкільних бібліотекарів

Методична скарбничка бібліотечного фахівця

Головна » Статьи » Організація роботи бібліотеки » Планування роботи бібліотеки

Методичні рекомендації до планування проведення Місячника книжки
Про проведення Місячника книжки “Від книги до світла, до знань, до життя в загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладах освіти в 2008 році ”
  
Методичні рекомендації керівникам закладів освіти, класним керівникам, шкільним бібліотекарям
  
Рекомендації підготовлено методистом ММЦ Колосай Л.А.
 
Міський методичний центр пропонує загальноосвітнім, дошкільним та позашкільним закладам освіти провести протягом березня 2008 р. загальноміську акцію Місячник книжки під єдиним гаслом: “Відкриймо серце для любові! Будуймо щастя для людей!”, спрямовану на формування загальнолюдських моральних якостей та духовний розвиток дітей та молоді.
 
 
Проблеми виховання гуманності, любові до людей, ознайомлення із соціальною дійсністю завжди були центральними у вихованні дітей. З огляду на умови розвитку суспільної моральної свідомості на сучасному етапі розбудови держави, впливу негативних прикладів, які широко висвітлюються засобами масової інформації, проблема формування в молоді позитивних моральних рис набуває першочергового значення. Людина, її місце в системі соціальних взаємин – центральна проблема морального виховання.
 
Сьогодні до актуальних завдань морального виховання відносять формування гуманного ставлення до навколишнього, виховання колективістської спрямованості поведінки, працелюбності, морально-вольових якостей особистості (чесності, скромності, відповідальності тощо). Гуманізм як моральна якість включає виховання людяності й великодушності, чуйності й бережного, уважного ставлення до людини, уміння відгукуватися на біль чи радість інших, потребу робити людині добро, непримиренність до зла, жорстокості, байдужості, ненависть до будь-якого пригнічення людей.
 
З метою створення добротних і якісних умов життя, зміцнення доброзичливих взаємин, дотримання норм етики і моралі в Славутичі прийнято “Кодекс етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади”. Указом Президента України від 28.03.2007 року за № 250 “Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні” 2008 рік оголошено Роком вшанування пам’яті жертв голодомору та масових політичних репресій. 2008 рік – ювілейний рік багатьох славетних гуманістів, серед яких: В. Сухомлинський, О.Гончар, В.Стус, М. Монтень, К.Ушинський, Я. Корчак, В.Короленко, В.Одоєвський, Л.Толстой та ін.
 
Саме ці фактори і обумовили вибір тематичного та ідейного спрямування Місячника книжки нинішнього березня. Плануючи акцію, просимо керуватись Положенням про Місячник книжки “Від книжки, до світла, до знань, до життя”, затвердженим відділом освіти у 1997 році та наказом відділу освіти № 50 від 28.02.2008 “Про місячник книжки”.

Місячник книжки багатогранний за змістом і широкий за віковим діапазоном комплексний захід, його ефективність значною мірою залежить від координації дій усіх учасників навчально-виховного процесу, зокрема від чіткого планування заходів та визначення конкретних завдань адміністрації школи, вчителів, бібліотекарів, учнівського та бібліотечного активів.
 
Головна мета Місячника – стимулювання і підтримка читання, широке використання потужних можливостей літератури у вихованні підростаючого покоління.
 
Плануючи Місячник, необхідно врахувати заходи, передбачені річними планами роботи, планами виховної роботи, шкільної бібліотеки, роботи ШМО, а також - знаменні та пам’ятні дати року.
 
Головним ініціатором, центром з організації та проведення Місячника в загальноосвітньому навчальному закладі мусить стати бібліотека, навколо якої згуртовується бібліотечний актив учителів та учнів.
 
Загальне керівництво заходом доречно покласти на заступника директора з виховної роботи або іншого члена адміністрації на розсуд директора.
 
На початку Місячника варто провести години спілкування в класних колективах на тему: “Відкриймо серце для любові! Будуймо щастя для людей!”. На них класний керівник не лише ознайомить з метою і завданням Місячника, а й запросить учнів внести пропозиції щодо організації конкретних заходів.
 
Радимо обговорити з учнями “Кодекс етики ..”, запропонувавши їм попрацювати над “Кодексом етики учня”.
 
Зважаючи на високу актуальність теми Місячника пропонуємо в педагогічних колективах організувати педагогічні читання, проблемні “круглі столи”, орієнтовані на вивчення та обговорення таких питань як:
 
- “Пошук ефективних технологій виховання людяності”;
- “Виховання моральної зрілості особистості в педагогічній спадщині В.Сухомлинського”;
- “Українська книга як фактор виховання, інтелектуального розвитку та духовного зростання читачів-дітей” тощо.
 
Перший тиждень пройде від гаслом: “Духовна скарбниця людства”. В ході цього тижня зазвичай організовуються Шевченківські дні, проходять декади української та світової філології. Доречним тут буде вшанування митців-ювілярів, відзначення історичних пам’ятних дат тощо. Художня українська і світова література є потужним засобом впливу на формування свідомості і духовного світу дитини. Вчителям зарубіжної літератури радимо скористатися збіркою розробок уроків, які демонструють практичне застосування літератури з педагогічною метою духовного розвитку молоді (Див. список літератури, № 14). Саме в цей період варто дати старт конкурсу “Журналістський першоцвіт”.
 
Основа будь-яких заходів Місячника, запорука успіху – це різнобічне опрацювання літератури, періодичної преси, творча співпраця бібліотекарів, учителів та учнів. Шкільній практиці відомі найрізноманітніші форми і методи виховання учнів, як традиційні так і інноваційні. Радимо надавати перевагу інтелектуальним нетрадиційним формам, як то: ситуаційно-рольові ігри, філософські бесіди, прес-конференції, “прес-діалог”, етичні діалоги, турніри, конференції, голосні читання, зустрічі з цікавими людьми тощо.
 
Вибираючи тему заходу, варто звернути увагу на те, щоб вона була цікавою, хвилювала його учасників. Головною умовою в підготовці є необхідність прочитати книгу, нарис, статтю тощо. У роботі з учнями звертається увага на емоційність теми. До відвертої, щирої розмови про добро і зло, про душевну щедрість і бездушність, про справедливість націлюють твори української і світової літератури. Коло моральних проблем, які ставляться у книгах різних авторів, велике.
 
Підготовка заходу починається заздалегідь. Насамперед продумується план, організовується аудиторія, забезпечується її активність. Цьому сприятиме вміло складений плакат-оголошення. У такому плакаті не тільки зазначається місце і час проведення заходу, а й подається список рекомендованої літератури, наводяться висловлювання видатних людей, вміщуються їх портрети тощо.
 
Першим етапом прилучення учнів до духовної скарбниці людства є фрагментарне, з урахуванням вікових особливостей, ознайомлення з біблійними легендами, міфами, основами християнської моралі. Вчителі-філологи, викладачі етики разом зі своїми вихованцями, учнями 6-х класів можуть підготувати для молодших школярів голосні читання творів етичного спрямування, етичні діалоги тощо.
 
Величезну роль, зокрема в формуванні моральності учнів, відіграють дискусії – як спонтанні, викликані якимись суспільними подіями, повідомленням преси, телебачення, так і спеціально організовані. Під час дискусії та диспутів на теми: “Що таке краса людських учинків ”, “Що означає бути вихованим?”, “Чи потрібен я Україні такий, як я є сьогодні?”, “Добро – шлях до гармонії”, т. п. тренується розум учнів, виявляється їхній інтелектуальний і творчий потенціал, відбувається переоцінка цінностей, вихованці замислюються над своїм “Я”.
 
Виховувати школярів треба на позитивних прикладах, тому ми вважаємо за необхідне проведення зустрічей з особистостями – лідерами різних рівнів, бізнесменами, ветеранами праці, митцями тощо. Адже у кожній сфері життєдіяльності нашого міста можна назвати безліч імен тих, хто своєю працею, життєвою позицією, моральністю є взірцем і прикладом для підростаючого покоління.
 
В ході місячника доцільно організувати навчальні екскурсії на підприємства та організації міста, до бібліотечно-інформаційних центрів, міського музею тощо.
 
На відзначення 90-річчя від дня народження В. О.Сухомлинського у бібліотеках радимо розгорнути широкі книжково-ілюстративні експозиції “Увійдімо до храму Василя Сухомлинського”. Такі експозиції можуть доповнюватися бібліографічними покажчиками за творами педагога-гуманіста, виготовленими учнями збірками його висловів про книгу і читання і т. д. Матеріали експозиції стануть основою для різноманітних бібліотечних заходів не тільки в ході Місячника, а й упродовж усього року. Знайомство з творчою спадщиною Василя Олександровича Сухомлинського зароджує у дитячій душі високі моральні, гуманістичні почуття – любов до батьків, повагу до людей похилого віку, милосердя до немічних, нещасних.
 
Вшановуючи пам’ять мільйонів співвітчизників, які стали жертвами жертв Голодомору 1932-1933 рр., усвідомлюючи моральний обов’язок перед минулими та наступними поколіннями українців, радимо другий тиждень місячника провести під гаслом: “Запалимо свічку пам’яті” (див. методичні рекомендації у списку літератури, № 25).
 
Під час проведення тижня шкільного підручника радимо зосередити увагу колективу на заходах, спрямованих на формування навичок раціонального читання, вміння працювати з джерелами навчальної інформації. Водночас, необхідно вивчити стан збереження підручників (рейди “Як живеш, підручнику?”, експрес-інформації, відзначення бережливих учнів тощо). Доречно під час тижня організувати обговорення методичних аспектів викладання курсу етики в 5-6 класах за круглим столом “Етика – навчальна дисципліна чи напрямок роботи навчального закладу”, а також провести презентацію нової хрестоматії з етики для учнів початкових класів (див. список літератури, №14).
 
Березень має стати фінальним у шкільному етапі міського огляду-конкурсу індивідуальних і колективних творчих проектів “Бібліотека ХХІ століття” в рамках Всеукраїнської акції “Живи, книго!”
 
Місячник книжки випереджає Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги, що відзначається під час весняних канікулах. Саме тому слід в останні дні чверті провести підсумкові заходи Місячника, загальношкільне свято книги з відзначенням активних учасників та переможців.
 
Підсумовуючи вищезазначене, наголошуємо, що запропоновані рекомендації лише дають загальні орієнтири для організаторів Місячника. Важливо, щоб заходи місячника були педагогічно доцільно організовані, проводились з урахуванням місцевих умов і можливостей, були особистісно зорієнтовані, захоплювали учнів, допомагали їх виявити ініціативу, давали їх почуття радості від пошуку істини та результатів своєї діяльності.
 
Рекомендації підготовлено методистом ММЦ Колосай Л.А.
 
Додаток 1.
 
Вислови В.О.Сухомлинського про роль книги і читання у духовному становленні особистості
 
Школа стає справжнім осередком культури тоді, коли в ній панують: культ Батьківщини, культ людини, культ книжки і культ рідного слова
 
***
 
Захоплення книжкою в поєднанні всього буття дитини має стояти на першому місці Однією і істин моєї педагогічної віри є безмежна віра в виховну силу книжки
 
***
 
Книжка повинна стати для мудрого вихованця другом, наставником і добрим учителем
 
***
 
Щоб підготувати людину духовно до самостійного життя, треба ввести її в світ книжки
 
***
 
Незамінним джерелом знань і невичерпним джерелом твого духовного багатства є книжка
 
***
 
Школа – це насамперед книжка
 
***
 
Читання – це праця, творчість, самовиховання твоїх духовних сил, волі
 
***
 
Тільки читання відкриває перед людиною розкіш інтелектуального життя
 
***
 
Книга – одне з найважливіших джерел радості мислення, людської гідності
 
***
 
Години самотності, які проведеш над книгою, - це духовна наснага для багатого ідейного життя колективу
 
***
 
По-справжньому знає літературу лише той, для кого художні твори стали підручником життя, критерієм моральності
 
***
 
Читання без вдумливості, без думки притупляє розум дитини
 
***
 
Література є могутнім засобом виховання людини
 
***
 
Викладання літератури має бути безпосереднім зверненням до душі людини
 
***
 
Читання – це віконце, через яке діти бачать і пізнають світ і самих себе
 
***
 
Книга – одне з найважливіших джерел радості мислення, людської гідності
 
***
 
Виховання – це насамперед слово, книжка і живі людські відносини
 
***
 
У багатогранній виховній роботі школи дитяче читання, виховання книгою чи не найскладніша проблема
 
***
 
Знання літератури тісно пов’язано з моральним вихованням людини
 
 
 
Додаток 2.
 
Список рекомендованої літератури

І. Методичні аспекти морально-етичного виховання
 1. Бех І. Концепція правило відповідного виховання // Дошкільне виховання. – 2004. - № 11. – С.3-7
 2. Бех І. Як виховувати духовні цінності // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2004.- № 1. – С.9-11.
 3. Бондар Т. Будьмо милосердними: Засідання клубу “Підліток” // Шкільний світ. – 2003. – № 11.- С.5.
 4. Виховати в собі Людину [Розробки виховних заходів] // Години спілкування в 5-8 класах/ Упоряд. Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К.: Вид. дім “Шкіл. світ”, 2006. – С.115-126
 5. Виховні бесіди: 9-11 класи [Розробки виховних заходів на морально-етичні теми] / Упоряд. Л.Шелестова, Ю.Царенко. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 112с. – (Б-ка “Шкіл. світу”)
 6. Гончарова В., Дроб’язко П. Високе моральне почуття: дружба, кохання [Для бесід з підлітками]// Завуч. – 2001. - № 16
 7. Гончарова В., Дроб’язко П. Високі моральні почуття [Цикл занять з підлітками]// Завуч. – 2001. - № 13
 8. Дивоцвіт дитинства: Хрестоматія з етики для учнів початкової школи / За ред. В.М. Хайруліної. – К., 2006. – 192 с.
 9. Думанська Л. Людьми не народжуються, а стають: Виховна година для підлітків // Шкільний світ. – 2004. - № 46. – С.16-18
 10. Журба К. Основи виховання моральності. 6 клас: Розробки занять // Класний керівник. – 2008. - № 4. – С.2-17; № 5. – С.2-17
 11. Журба К. Виховання духовної культури підлітків // Шкільний світ. – 2004. - № 34. – С.1-24
 12. Кодекс етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади”. – Славутич, 2007
 13. Лавриченко Н. Уроки добра: ідея морально-етичного виховного курсу в українській школі // Директор школи. – 2001. – № 41. – С.14-15
 14. Майстер-клас учителя зарубіжної літератури/Упоряди І.Мойсеїв. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2005. – 120с. - (Б-ка “Шк.світу”).
 15. Морально-етичне виховання школярів // Виховна робота в школі. – 2006. - № 6. – Спецвипуск.
 16. Поніманська Т. Виховання людяності // Дошкільне виховання. – 2008. - № 2. – С.6-9
 17. Сахарова Т., Козімко І. Виховання людяності, гуманізму: список рекомендованої літератури // Шкільний світ. – 2004. - № 46. – С.19
 18. Спілкуюся, люблю, живу [Розробки виховних заходів] // Години спілкування в 9-11 класах/ Упоряд. Л.Шелестова, Н.Чиренко. – К.: Вид. дім “Шкіл. світ”, 2006. – С.4-44
 19. Сухомлинська О. Формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей // Директор школи. – 2003. - № 1. – С.4-6
 20. “Три золоті слова”: Сценарій вистави про Мудрість, Спритність, Добро // позакласний час. – 1998. - № 11-12. – С.9-11
 21. Шумра Л. Загальнолюдські моральні цінності як основа духовного виховання // Рідна школа. – 2004. - № 6. – С.28-30
 22. Євтушенко Л. Тематика бесід на морально-етичні теми для учнів 5-11 класів // Шкільний світ. – 2004. - № 5. – С.5
ІІ. Пам’яті голодомору 1932-1933рр.
 1. Без пам’яті про минуле, без відчуття свого роду немає віри в людину [До 70-річчя голодомору, спогади очевидців. Бібліотечний захід для учнів 8-10 класів]// Шкільна бібліотека. Плюс. – 2005. - №15-16. – С.20-23
 2. Голодомор в Україні (1932-1933рр): Інформаційний бібліографічний список // Шкільний світ. – 2004. - № 6. – С.19-20
 3. Гребенчук Т. Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення заходів з зв’язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933рр. в Україні // Інформаційно-методичний збірник КОІПОПК. –2007. - № 10.
 4. Запалимо свічі: Урок пам’яті “Голодомор 1932-33 років” // Все для вчителя. – 1998. – №.18. – С.19-20
 5. Кожем’яка О. Допоки пам’ять в серці не згасає (голодомор 1933 року в Україні): Учнівська конференція, 10 клас // Історія України. – 2002. – № 1. – С.35-44
 6. Комплексний проект “Голодомор 1032-1933 рр. як історична пам’ять українського народу у навчально-виховному процесі” // Директор школи. – 2007. - № 47. – С.20-21.
 7. Лопушинськтий І. Жнива скорботи: Вечір-реквієм до 70-річчя штучного голодомору в Україні 1932-1933 років // Дивослово. – 2003. - № 6. – С.42-45
 8. Методична розробка виховного заходу для учнів 8-11-х класів “Перервана пісня про хліб...”: Голодомор 1032-1933 рр.// Директор школи. – 2007. - № 47. – С.22-23
 9. “Над білим янголом скорботи – незгасний духу смолоскип”: Сценарій вечора пам’яті жертв Голодомору 1032-1933 рр // Дивослово. – 2007. - № 11. – С.22-29
 10. Онуфрієнко Т. Твій біль, Україно!: Вечір-пам’яті жертвам голодомору // Шкільний світ. – 2004. - № 39. – С.7-9
 11. Покляцька Т. Образу хліба вклонімося: Присвячено пам’яті про трагічний 1933 рік // Дивослово. – 2005. - № 5. – С.24-26.
 12. Руденко Л. Пам’яті убієнних голодом: Сценарій уроку-реквієму // Світло. – 2003. - № 1. – С.105-106
Творець педагогіки добра. 2008 рік – рік В.О.Сухомлинського
 1. Антонець М. Увійдімо до храму В.Сухомлинського // Педагогічна газета. – 1998. – № 2.
 2. Бібліографічний покажчик: Духовні домінанти часу: спадщина педагога гуманіста В.О.Сухомлинського // Відкритий урок. – 2003. - № 19-20. – С.49-53
 3. Буєва І.І. Гуманізм – основа взаємин у школі В.О.Сухомлинського // Директор школи. – 3 26.
 4. Позакласна робота з учнями в педагогічній спадщині В.Сухомлинського // Початкова школа. – 1997. - № 11. – С.40-43
 5. Євдокимова Т. Чужого навчатися і свого не цуратися: До гуманістичної педагогіки В. Сухомлинського і Р. Штайнера // Рідна школа. – 1998. - № 3. – С.26-28
 6. Камишов Г. Підходи В.Сухомлинського до виховання взаємин між особою і колективом // Початкова школа. – 1997. - № 9. – С.39-40
 7. Каюков В. Педагог з великої літери: Сценарій Дні пам’яті В.О.Сухомлинського //Шкільна бібліотека. Плюс. – 2004. - №7. – С.25-27
 8. Каюков В. Читацька конференція, присвячена 80-річчю з дня народження В.О.Сухомлинського // Шкільна бібліотека. – 2002. - № 2. – С.70-72
 9. Сачава Н.М. Педагогіка В.О.Сухомлинського – педагогіка ХХІ століття: матеріали педагогічних читань у формі рольової гри // Відкритий урок. – 2003. - № 19-20. – С.25-56
 10. Семез А. Погляди В.Сухомлинського на моральні порушення дітей // Початкова школа. – 1998. - № 4. – С.55
 11. Сухомлинська О. Випереджаючи час...: В.О.Сухомлинський – до 85-річчя від дня народження //Шкільна бібліотека. Плюс. – 2004. - № 6. – с.2-6
 12. Сухомлинський В. Вічна тополя: Казки, оповідання, етюди. – К.,2003 Сухомлинський В. Казки Школи під Голубим небом: Казки, притчі, оповідання. – К.: Рад. шк., 1991. – 191с.; іл..
ІІІ. Бібліотека в контексті морально-етичного виховання
 1. Акулова О. Как воспитать «прекрасную даму» // Библиотека. – 1997. - № 8. – С.56-57
 2. Алексеева Т.В. Роль литературы в духовном оздоровлении личности // Школьная библиотека. – 2004. – № 4. – С.66-69
 3. Анатольева М. Королевские манеры, или искусство нравиться себе и другим [обзор литературы об этикете и антиэтикете ] // Школьная библиотека. – 2001. - № 3. – С.32-35
 4. Бобрик Н. Диалог поколений: Сценарий диспутов по нравственному воспитанию старшеклассников // Школьная библиотека. – 2002. - № 4. – С.44-51
 5. Васильева И.Ф. Нравственность нужно воспитывать // Школьная библиотека. – 2001. - № 3. – С.21-22
 6. Вашуленко М. Тепло його серця [Літературна творчість В.О.Сухомлинського в початкових класах]]// Шкільна бібліотека. Плюс. – 2004. - №6. – С.10-13
 7. Великородная И. Вместе думать, сомневаться, надеяться…[Урок толерантности]// Библиотека в школе. – 2001. – № 19. – С.12
 8. Воронова Л. Какие глупости! Или Ты вращаешься над бездной: К вопросу о том, зачем с детьми надо говорить о толерантности [Урок толерантности ] // Библиотека в школе. – 2002. – № 3. – С.10
 9. Воронова Л. О заповедях из Ветхого Завета и о другом: [Урок толерантности ]// Библиотека в школе. – 2001. – № 19. – С.13
 10. Завойчинская И. Нравственное воспитание учащихся в объединениях книголюбов как одно из направлений педагогической работы школьной библиотеки // Школьная библиотека. – 2000. - № 2. – С.34
 11. Колісник Н. Прекрасне пробуджує добрі почуття: з досвіду роботи естетичного виховання шкільної бібліотеки // Шкільна бібліотека. Плюс. – 2006. - № 17. – с.11-15.
 12. Коновалова О., Давидова Н. Какую страницу мы хотим открыть? [Урок толерантности. Выборочный список статей ]// Библиотека в школе. – 2001. – № 19. – С.13
 13. Миркина З. Белый заяц: сказка для детей и взрослых на уроке толерантности //Библиотека в школе. – 2002. – № 3. – С.8-9
 14. Нев’ярович Н. Обрії духовної культури Антуана де Сент-Екзюпері // Відкритий урок. – 2002. - № 21-22.
 15. Попова Т. Педагогический потенциал школьной библиотеки и ее роль в системе воспитательной работы современной школы // Школьная библиотека. – 2001. - № 2. – С.18-21
 16. Рудая П. Краєзнавство як сходинка до виховання духовності читачів-дітей // Світ дитячих бібліотек. – 2—5. - № 4. – С. 35-36
 17. Тихолоз Б. З погляду людяності: моральна філософія Франкового “Паренетікону” // Дивослово. – 2004. - № 11. – С.62-68
 18. Ушанова Т. А ты простил бы Карла?: Толерантность: проблема или мышление нового века? //Библиотека в школе. – 2002. – № 3. – С.6-7

Список укладено методистом ММЦ Л.А. Колосай

Категория: Планування роботи бібліотеки | Добавил: admin (01.03.2008)
Просмотров: 14872 | Рейтинг: 3.0/9 |
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Реєстрація | Вхід ]
Меню сайту
Категории каталога
Морально-етичне виховання [1]
Робота з фондом підручників [1]
Досвід роботи бібліотек [4]
Планування роботи бібліотеки [6]
Моделі бібліотек [5]
Організаційна культура бібліотеки [9]
Документи Асамблеї країн СНД [1]
З історіїї бібліотечної справи [1]
Форма входу
Пошук
Наші друзі

 
 
 
 
Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет Отрок.ua - Православный журнал для молодёжи  
Статистика
Опитування
Чи може інформація із Internet замінити користування бібліотеками?
Всього відповідей: 690
Міні-чат
Copyright MyCorp © 2018